Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  hamar
Results 1 - 2 of 2  (0.126 seconds)*

Hamar Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Norway  >  Hamar
 

ArmeniaGames Rizon

Chat Room - 13 users - 128 minutes ago - current topic:  ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #ArmeniaGames Hayeren Viktorinan Miacnelu hamar Greq !start։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց։ Trivia խաղի համար գրեք .Trivia այն դադարեցնելու համար գրեք .strivia։ Օգնության համար համեցեք #ArmHelp։ Շնորհակալություն♡♡♡
Category: Armenia Games Agames ARM Chat Rooms

hamar EFnet

Chat Room - 3 users - 128 minutes ago - current topic:  God Jul =D
Category: Hamar Chat Rooms

norway (18)   norsk (6)   norwegian (7)   norge (5)   skien (1)   moss (3)  Norway Chat Rooms

norway Snoonet

Chat Room - 7 users - 105 minutes ago - current topic:  Welcome to Norway, Europe! ;) If any user got a question regarding this channel, /msg Ivars (not Ivar). Enjoy!
Category: Norway Chat Rooms

Norway Undernet

Chat Room - 12 users - 128 minutes ago - current topic:  Welcome to #Norway Enjoy your stay! Official Channel of Norway.
Category: Norway Chat Rooms

secura.norway Rizon

Chat Room - 4 users - 128 minutes ago - current topic:  Official Secura Channel Of Norway 19.11.2018.
Category: Norway Chat Rooms

Norway DALnet

Chat Room - 29 users - 126 minutes ago - current topic:  Welcome to #Norway! Enjoy your stay!
Category: Norway Chat Rooms

Norway IRCnet

Chat Room - 7 users - 128 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Norway Chat Rooms

norway freenode

Chat Room - 3 users - 128 minutes ago - current topic:  No topic
Category: Norway Chat Rooms

nordreich Coldfront

Chat Room - 2 users - current topic:  The official channel of Nordreich | Vote Ninja of Benfica-Land for Maroon Team Senator | http://cybernations.nordreich.eu/ | No trolling, flaming, spam or advertising! | Bugging NoRway and the FBI since October 12, 2006 | Nordreich Uber Alles!

#c-basic freenode

Chat Room - 15 users - 128 minutes ago - current topic:  Welcome! No C question is too noobish here! | Post ALL code to a pastebin | Books: http://www.iso-9899.info/wiki/Books | Awesome: http://c-faq.com | "C is like Norway. Tough and dynamic, but not very exciting."
Category: C Basic Chat Rooms

mozilla.no Mozilla

Chat Room - 4 users - 111 minutes ago - current topic:  #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
Category: Mozilla Chat Rooms


norsk (6)   norwegian (7)   norge (5)   tromsø (2)  

<      1       2      >