Chat Search    Chat Directory    About irc2go
irc2go
Online Chat

Bitcoin Webchat: bitcoin.pl freenode

Chat Room - 14 users - 57 minutes ago - known since 2014-11-26 - current topic:  http:/​/​bitcoin.​pl |​ http:/​/​forum.​bitcoin.​pl |​ Nie musisz pytać,​ czy wolno zadać pytanie |​ Jak zadasz pytanie,​ zaczekaj trochę na odpowiedź - nie spędzamy na IRC całego dnia,​ ale jeżeli poczekasz kilka godzin,​ ktoś prawdopodobnie pomoże |​ Mądre zadawanie pytań zwiększa szansę na szybką i trafną odpowiedź - http:/​/​rtfm.​killfile.​pl/​

Category:  Society  >  Currencies  >  Bitcoin

Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Please choose a nickname and press "Continue" to establish a webchat connection to network freenode and to enter this Bitcoin chat room!
Chat Room:
Nickname: