Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  vidin
Results 1 - 4 of 4  (0.055 seconds)

Vidin Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin OptiLan

Chat Room - 8 users - 31 minutes ago - current topic: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Category: Vidin Chat Rooms

vidin BgIRC

Chat Room - 10 users - 42 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

Vidin FreeUniBG

Chat Room - 1 users - 37 minutes ago - current topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Category: Vidin Chat Rooms

vidin UniBG

Chat Room - 1 users - 27 minutes ago - current topic: No topic
Category: Vidin Chat Rooms

lovech (3)   bulgarian (7)   bulgaria (31)   dobrich (2)   pleven (5)   silistra (1)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 53 users - 44 minutes ago - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org | Официална статистика: http://stats.abvnet.org/bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms


refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 45 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 24 users - 45 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BgIRC

Chat Room - 39 users - 42 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 45 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 180 users - 37 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu - Half-Life Server - HL.FreeUniBG.Eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 58 users - 29 minutes ago - current topic: Make ShakeIT great again! Webchat http://chat.shakeit.network & http://svalki.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 61 users - 31 minutes ago - current topic: Make OptiLan great again! - www.optilan.eu =)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria UniBG

Chat Room - 60 users - 27 minutes ago - current topic: https://www.chatpat.bg/ || https://irc.v.bg
Category: Bulgaria Chat Rooms

ethnica.bulgaria Rizon

Chat Room - 5 users - 45 minutes ago - current topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Category: Bulgaria Chat Rooms


eu (21)   bulgarian (7)   europa (30)   european (17)  

<   1    2    3    4    >   
 


Chat Directory:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .