Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  svishtov
Results 1 - 3 of 3  (5.344 seconds)

Svishtov Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Svishtov
 


Svishtov BGirc.com

Chat Room - 5 users - 74 minutes ago - current topic: «»«»«»«»«»«» Welcome to Svishtov «»«»«»«»«»«»«»
Category: Svishtov Chat Rooms

Svishtov ShakeIT

Chat Room - 3 users - 58 minutes ago - current topic: Welcome to Svishtov :)
Category: Svishtov Chat Rooms

svishtov FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 66 minutes ago - current topic: No topic
Category: Svishtov Chat Rooms

bulgarian (7)   bg (2)   burgas (7)   bulgaria (26)   vidin (4)   sandanski (1)  Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 328 users - 74 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Category: Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 6 users - 76 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 32 users - current topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria BGirc.org

Chat Room - 39 users - 74 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 16 users - 77 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 193 users - 66 minutes ago - current topic: http://www.FreeUniBG.eu | http://Blog.FreeUniBG.eu | http://Trivia.FreeUniBG.eu | http://Radio.FreeUniBG.eu | /msg Free-ZNC !request
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria Undernet

Chat Room - 3 users - 76 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 9 users - 53 minutes ago - current topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria OptiLan

Chat Room - 132 users - 61 minutes ago - current topic: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu and www.ShellHosting.org
Category: Bulgaria Chat Rooms

lafche BGirc.com

Chat Room - 190 users - 74 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/


europa (21)   rousse (6)   europe (44)   eu (5)  

<      1       2       3      >   
 


Chat Directory:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .