Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!
 
Chat Search :  peshtera
Results 1 - 1 of 1  (0.044 seconds)*

Peshtera Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Peshtera
 


Peshtera FreeUniBG

Chat Room - 2 users - 48 minutes ago - current topic: kalpazan.net forum bulgaria internet systems pst.bg !
Category: Peshtera Chat Rooms

asenovgrad (1)   bg (7)   velingrad (1)   varna (9)   bulgaria (33)   svishtov (2)  Bulgaria Chat Rooms

refugia.bulgaria Rizon

Chat Room - 12 users - 55 minutes ago - current topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria freenode

Chat Room - 23 users - 55 minutes ago - current topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Category: Bulgaria Chat Rooms

bulgaria ShakeIT

Chat Room - 52 users - 40 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Category: Bulgaria Chat Rooms


bulgaria BgIRC

Chat Room - 38 users - 53 minutes ago - current topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Category: Bulgaria Chat Rooms

euriona-bulgaria Rizon

Chat Room - 2 users - 55 minutes ago - current topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria Undernet

Chat Room - 4 users - 55 minutes ago - current topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria ABVNet

Chat Room - 284 users - 54 minutes ago - current topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí MrColor çäðàâå ùàñòèå è âñè÷êî íàé-íàé áðàò :)
Category: Bulgaria Chat Rooms

Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 331 users - 48 minutes ago - current topic: www.FreeUniBG.eu http://www.ue-varna.bg/Uploads/Thumbnails/24may-ue-banner_Nbv7DVdF.jpg
Category: Bulgaria Chat Rooms


eu (23)   european (19)   stara zagora (4)   bulgarian (6)  

<   1    2    3    4    >