Chat Search    Chat Directory    About irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Search free chat rooms on the Internet Relay Chat and enter the chats online with your browser!

 
Chat Search :  hamar
Results 1 - 2 of 2  (0.094 seconds)*

Hamar Chat Rooms

Category:  International  >  Europe  >  Norway  >  Hamar
 

ArmeniaGames Rizon

Chat Room - 18 users - current topic: ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #ArmeniaGames Hayeren Viktorinan Miacnelu hamar Greq !start։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց։ Trivia խաղի համար գրեք .Trivia այն դադարեցնելու համար գրեք .strivia։ Օգնության համար համեցեք #ArmHelp։ Շնորհակալություն♡♡♡
Category: Armenia Games Agames ARM Chat Rooms

hamar EFnet

Chat Room - 5 users - current topic: God Jul =D
Category: Hamar Chat Rooms

norsk (8)   bergen (1)   fredrikstad (1)   drammen (1)   norway (13)   norge (8)  Norway Chat Rooms

norway Snoonet

Chat Room - 8 users - current topic: Welcome to Norway, Europe! ;) If any user got a question regarding this channel, /msg Ivars (not Ivar). Enjoy!
Category: Norway Chat Rooms

Norway Undernet

Chat Room - 9 users - current topic: Welcome to #Norway Enjoy your stay! Official Channel of Norway.
Category: Norway Chat Rooms

secura.norway Rizon

Chat Room - 4 users - current topic: Official Secura Channel Of Norway 19.11.2018.
Category: Norway Chat Rooms

Norway DALnet

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome to #Norway! Enjoy your stay!
Category: Norway Chat Rooms

Norway IRCnet

Chat Room - 9 users - current topic: No topic
Category: Norway Chat Rooms

nordreich Coldfront

Chat Room - 2 users - current topic: The official channel of Nordreich | Vote Ninja of Benfica-Land for Maroon Team Senator | http://cybernations.nordreich.eu/ | No trolling, flaming, spam or advertising! | Bugging NoRway and the FBI since October 12, 2006 | Nordreich Uber Alles!

#c-basic freenode

Chat Room - 20 users - current topic: Welcome! No C question is too noobish here! | Post ALL code to a pastebin | Books: http://www.iso-9899.info/wiki/Books | Awesome: http://c-faq.com | "C is like Norway. Tough and dynamic, but not very exciting."
Category: C Basic Chat Rooms

mozilla.no Mozilla

Chat Room - 4 users - current topic: #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
Category: Mozilla Chat Rooms

ika_kamikaze Rizon

Chat Room - 5 users - current topic: http://www.drakulastream.eu/basketball-live-streaming-video.html https://ec.europa.eu/eures/page/index || http://prntscr.com/8ymip5 || 24227 #secura.norway


sandefjord (1)   norsk (8)   norge (8)   norwegian (6)  

<      1       2      >